De wereld van 4RISK

4RISK is een nieuwe, maar toch zeer ervaren organisatie en landelijk actief op het gebied van omgevingsrisicomanagement bij bouw- , infrastructurele en civieltechnische werkzaamheden. Onderscheidend is 4RISK door een unieke combinatie van diensten en werkzaamheden. Opdrachtgevers kunnen daardoor voor het complete proces van omgevingsrisicomanagement bij 4RISK terecht, van preventie tot communicatiemanagement.

Waarom samenwerken met 4RISK?

Wanneer uw projecten zijn opgenomen in het 4RISK Preventieplan, kunnen mogelijke problemen met de omgeving vroegtijdig stadium worden voorkomen. Ons team van experts brengt samen met u op kwalitatief hoogwaardig niveau de pijnpunten in kaart. Zo ontwikkelen wij gezamenlijk het omgevingsrisicomanagement: tailormade en dus voor ieder project uniek. Met dit preventieplan maken kunnen bijvoorbeeld de benodigde budgetten in het kader van faalkosten inzichtelijk worden gemaakt of besparingen worden doorgevoerd. Het resultaat van samenwerking met 4RISK zijn een beter imago en een sterkere juridische positie voor uw organisatie!

Andere blik op het omgevingsrisico

Voorheen bestond borgen van het omgevingsrisico vrijwel alleen uit het uitvoeren van vooropnames: het maken van een beschrijving van gebouwen en/of objecten ondersteund door foto’s waarmee men achteraf kon vaststellen of een schade voor of na een bouwproject was ontstaan. Binnen de bouw- en aannemerij is de prijs vaak doorslaggevend, een enkele uitzondering daar gelaten. Het opdrachtgeverschap ligt vooral bij de grote bouw- en aannemingsbedrijven en de overheid. Deze partijen hechten veel belang aan het omgevingsrisicomanagement, zeker wat betreft aansprakelijkheid en imagoschade.

Kleine aannemers en onderaannemers daarentegen zien het risicomanagement veelal juist als een sluitpost. Zij reserveren hiervoor vaak onvoldoende budget.

4RISK concludeert op basis van 20 jaar ervaring dat de inventarisatie van risico’s en de archivering van schadedossiers vaak ontoereikend is. Daardoor reserveert met hiervoor in veel gevallen onvoldoende budget bij het aannemen of uitbesteden van het project. Het gevolg is dat tijdens een project de kosten op dit gebied in een onverwachte situatie soms flink uit de hand kunnen lopen. 4RISK ziet dat men door een geringe investering in omgevingsrisicomanagement hier juist meer tijd en geld dan nodig is aan moet besteden.

Trends in de branche

Risicomanagement. In de branche van bouw, infra en civiele techniek wordt dit vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Het fungeert zelfs als sluitpost! Inmiddels betreft aansprakelijkheidsschade vaak een behoorlijke niet gebudgetteerde kostenpost. Bij een grondige en doordachte benadering van het omgevingsrisicomanagement, zal het positieve effect dat hierop volgt zeker indruk maken. Vooral wat betreft besparingen op het onderdeel eigen risico, de positieve houding van de omgeving en het verbeterde imago van uw organisatie in de markt. De dienstverlening van 4RISK biedt dan ook veel toegevoegde waarde.

Opdrachten binnenhalen dankzij 4RISK

4RISK maakt samen met haar klanten het omgevingsrisicomanagement inzichtelijk. Daardoor worden ook de mogelijke faalkosten helder. Bij het inschrijven op, aannemen van of uitbesteden van een project zijn alle zaken – praktisch en financieel – op een verantwoorde wijze transparant gemaakt. Bij inschrijvingen als (EMVI) contracten, kan men zelfs ondanks een hogere aanneemsom op het omgevingsrisicomanagement scoren. Als de projectprijs van de ene aannemer hoger ligt dan die van een andere aannemer, kan het zijn dat deze (duurdere) tóch de opdracht gegund krijgt juist omdat het omgevingsrisicomanagement volledig is meegenomen in de aanbieding.

Hierdoor zijn het imago van de 4RISK klant, eigenlijk partner, en de faalkosten gewaarborgd.

Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op.