Bouwkundige opname

Bouw-, civiele en infraprojecten kunnen gevolgen hebben voor de directe omgeving. Voordat de werkzaamheden starten, is het verstandig om de omgevingsobjecten in kaart te brengen door middel van een bouwkundige vooropname. Ook wel “rapport belendingen of nulmeting” genoemd. Met deze rapportage wordt voorkomen dat er een discussie ontstaat omtrent het ontstaan van schades en gebreken als gevolg van de bouwactiviteit. Wanneer er geen risicoanalyse is uitgevoerd, of als er een monitoringsplan is opgesteld wordt per project bepaald wat de straal is waarbinnen alle omgevingsobjecten worden geïnspecteerd. Alle relevante gebreken en schades worden door 4RISK vastgelegd door middel van foto’s en begeleidende teksten. Per pand wordt er een rapportage opgesteld die voldoet aan de NIVRE kwaliteitseisen. De bouwkundige opname voorkomt bij een aansprakelijkstelling een discussie met omwonenden inzake bestaande scheuren en gebreken in de omgevingsobjecten.

Bouwkundige her-eindopname

Wanneer de bouwwerkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere aannemende partij, kan het uit juridisch oogpunt van belang zijn om de status van de omgevingsobjecten door 4RISK opnieuw vast te laten leggen door middel van een heropname. Wanneer een omwonende na de overdracht van de werkzaamheden eventueel een schadeclaim zou indienen, bestaat er geen onduidelijkheid over het ontstaansmoment van het geclaimde gebrek.

De eindopname is uit juridisch oogpunt van belang om na afronding van het project geen onverwachte schadeclaims te ontvangen, waar de uitgevoerde werkzaamheden geen debet aan konden hebben.
De objecten die zijn opgenomen tijdens de vooropname worden ten tijden van de her-eindopname in hun geheel geïnspecteerd. Tijdens deze her-eindopname worden alle gebreken vergeleken met de vooropname. Bij eventuele verschillen worden de constateringen opnieuw omschreven en gefotografeerd. Eventuele nieuwe gebreken worden ook vastgelegd en gerapporteerd.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een bouwkundige opname neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.