Hellingsmetingen / Inclinometingen

In de ondergrond kunnen soms horizontale verplaatsingen voorkomen. Deze kunnen leiden tot schade aan gebouwen en boven- en ondergrondse infrastructuur zoals wegen, dijken, kabels en transportleidingen. Door middel van een hellingmeting, ook wel inclinometing genoemd meten we of er inderdaad verplaatsing is en hoeveel deze verplaatsing is.

Bij een hellingmeting/inclinometing wordt altijd uitgegaan van een nulmeting. Voor de start van risicovolle werkzaamheden zal deze meting twee keer worden uitgevoerd om eventuele afwijkingen te controleren. Na bepaalde risicovolle werkzaamheden zal er een herhalingsmeting worden uitgevoerd. Als er verplaatsing geconstateerd wordt zal door de opdrachtgever gekeken moeten worden welke risico’s verbonden zijn aan de betreffende verplaatsing. Hellingmetingen/inclinometingen kunnen uitgevoerd worden in de bodem of aan een damwand.

Hellingmeting in bodem

Bij het meten in de bodem worden speciale verticale (kunstof) meetbuizen de grond in geboord. Na plaatsing van de meetbuizen kan onze meettechnicus de meting uitvoeren met het hellingmeetsysteem/inclinometer. Deze wordt aan een kabel de koker ingebracht waarna op vooraf vastgestelde meetintervallen (0,5 meter of 1 meter) de meting wordt uitgevoerd. Het meetsysteem geeft aan of er ten opzicht van de nulmeting of eerdere metingen verschillen zijn.

Hellingmeting aan damwand

De hellingmeting kan ook worden gedaan om te meten of een damwand door gebogen is door verplaatsingen in de bodem. De damwanden worden voor het intrillen voorzien van vierkante stalen kokerprofielen. Deze kokerprofielen worden aan de damwand gelast. Als de damwand op zijn plek is gebracht kan onze meettechnicus de meting uitvoeren door de helling-/inclinometer aan een kabel in de betreffende koker te laten zakken. Op vooraf vastgestelde meetintervallen (0,5 meter of 1 meter) wordt de meting vervolgens uitgevoerd waarna het meetsysteem aangeeft of er verplaatsing is ten opzichte van de vorige meting(en).

Rapportage hellingmeting

Na de meting zal de meettechnicus de resultaten op kantoor uitlezen en aan u rapporteren.

De buizen en kokers worden meestal door de opdrachtgever zelf geplaatst, eventueel kan dit ook door 4RISK verzorgt worden.

Wilt u meer weten over hellingsmetingen en grondvervorming neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.