IFCO en 4RISK acteren als één TEAM!

De monitoringsexperts van 4RISK B.V. en de geotechnisch adviseurs van IFCO Funderingsexpertise BV delen kennis en kunde én zorgen tevens voor een integrale aanpak van bijvoorbeeld het bouwrijp maken van de ondergrond voor vele bouwprojecten.

“Door een nauwe en integrale samenwerking tussen IFCO BV. en 4RISK B.V. kunnen we tijdig schakelen indien er afwijkingen ontstaan in de meetresultaten of indien er signaliserings- en/of grenswaarden worden bereikt. Hiermee voorkomen we zowel faalkosten als imagoschade”, aldus Johan van den Berg.

De afgelopen drie jaar is de samenwerking tussen onze bedrijven IFCO en 4Risk geïntensiveerd, hetgeen ons in 2023 een duidelijke strategie heeft gebracht.

IFCO  is een onafhankelijk en gerenommeerd ingenieursbureau dat zich toelegt op het ontwerpen, onderzoeken en adviseren. Wij zorgen voor toekomstbestendige oplossingen, waar naast maakbaarheid ook duurzaamheid en circulaire principes in projecten worden toegepast.

Wij richten ons op het advies en ontwerp van bijvoorbeeld bouwkuipen, kademuren, paalfundaties, zetting- en stabiliteitsanalyses, bemalingsadviezen, trillings- en geluidsprognoses, inbrengbaarheidsanalyses, omgevingsbeïnvloedingsanalyses en monitoringsplannen.

4RISK neemt de rol van omgevingsrisicomanagement volledig op zich en verzorgt alle monitoring op projectlocaties in Nederland, België en Duitsland. Denk hierbij aan de bouwkundige (voor)opnames van omgevingsobjecten, deformatiemetingen XYZ, trillingsmetingen, scheurmetingen, inclinometingen, grondwatermonitoring en woonwagenexpertise. Ons team, bestaande uit enthousiaste bouwkundige opname experts, landmeters, monitoringsspecialisten en projectleiders, bedient de opdrachtgever op projectlocaties.

De afgelopen 30 jaar hebben wij geconstateerd dat de meest lastige vraagstukken zich ondergronds bevinden. Daarom is de samenwerking tussen beide bedrijven van groot belang, zodat er op een adequate en professionele manier adviezen uitgegeven kunnen worden op het gebied van omgevingsrisicomanagement en monitoring.

Wij delen onze kennis en kunde graag met onze partners en opdrachtgevers om zo tot een goed, betrouwbaar, economisch, maar ook duurzaam en circulair advies of ontwerp te komen.

Bijvoorbeeld binnen het project Kreekrijk in Assendelft voorziet 4RISK de monitoring (deformatiemetingen “Hidden Point” en inclinometingen) van een hoge druk transportleiding en verzorgt IFCO de analyses van de monitoringsresultaten.

Bij het project Rotterdamse Urban Surfpool (risico-analyse voor de Rotterdamse Urban Surfpool), hebben onze geotechnisch adviseurs een risicoanalyse in kaart gebracht. Daaropvolgend zijn de risico’ s tijdens de bouw van de pool bewaakt door onze monitoringsspecialisten.  Lees hier alles over de risicomonitoring bij de Rotterdamse Urban Surfpool.

Hebben wij u weten te enthousiasmeren en heeft u zin om met ons van gedachten te wisselen over omgevingsrisico’s, mogelijke monitoring van uw (bouw)projecten of andere uitdagingen en (ontwerp)vraagstukken? Of bent u nieuwsgierig naar onze strategie en aanpak voor een totaalpakket van A tot Z?

Wij kijken ernaar uit u te woord te staan, digitaal, bij ons op kantoor of op een door u gewenste locatie.

Wij nodigen u hierbij graag uit contact met ons op te nemen via 085 5000 444 of via info@4risk.nl.