Monitoringsplan

Monitoringsplannen

Met de gegevens die verkregen zijn tijdens een risicoanalyse en/of een bouwkundige opname kan de opzet van een monitoringsplan gevormd worden. Het monitoringsplan beschrijft conform de CUR 223 richtlijn de wijze waarop met meetapparatuur data verzameld wordt en welke grenswaarden van toepassing zijn, afhankelijk van de omgevingsobjecten. Ook is een communicatieplan opgenomen om in het geval van calamiteiten of bij het overschrijden van grenswaarden de juiste personen zo snel mogelijk te kunnen informeren. Wanneer de grenswaarden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden niet overschreden worden, is de kans op gevolgschade, faalkosten en imagoschade nihil.

De onderstaande monitoringselementen worden door 4RISK indien van toepassing opgenomen in het monitoringsplan:

  • Omvang bouwkundige opname omgevingsobjecten
  • Trillingsmetingen ( SBR)
  • Deformatiemetingen
  • Geluidsmetingen
  • Inclinometingen
  • Peilbuismetingen
  • Communicatierichtlijn intern-extern

Wilt u meer weten over monitoringsplannen neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.