Boskoop-De Gouwe

Boskoop-De Gouwe

In 2019 is het project van start gegaan om de oevers van de Gouwe in de provincie Zuid-Holland te vervangen. Het betreft hier de westkant in de gemeenten Boskoop en Waddinxveen. De nieuwe oeverconstructie langs het kanaal de gouwe zorgt voor een veilige vaarweg. Door de nieuwe reconstructie hoeft er de komende 100 jaar geen onderhoud meer plaats te vinden aan de oeverconstructies. De werkzaamheden aan de oevers worden in twee verschillende fases uitgevoerd. In samenwerking met IFCO verzorgen wij hier advies en monitoringsdiensten om schade in de omgeving van de werkzaamheden te voorkomen.

Eerst worden de bestaande oevers afgebroken waarna de nieuwe constructie direct weer opgebouwd wordt. De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk door de aannemer uitgevoerd vanaf het water. Dit gebeurt vanaf een schip of drijvend ponton.

Bouwkundige opnames

Bouw-, civiele en infraprojecten kunnen gevolgen hebben voor de directe omgeving. Dit geldt ook voor het project in Boskoop-Waddinxveen. Voordat de werkzaamheden starten, is het verstandig om de omgevingsobjecten in kaart te brengen door middel van een risicoanalyse. Hierna voeren wij bouwkundige vooropnamen uit. Ook wel “rapport belendingen of nulmeting” genoemd. Alle relevante gebreken en schades worden door 4RISK vastgelegd door middel van foto’s met begeleidende teksten. Per pand wordt er een rapportage opgesteld die uitgevoerd is door een NIVRE-Register Expert. De rapportages voldoen aan de opgestelde BRL5024 richtlijnen waarvoor wij gecertificeerd zijn. Met deze rapportage wordt voorkomen dat er een discussie ontstaat omtrent het ontstaan van schades en gebreken als gevolg van de bouwactiviteit.

Wanneer er geen risicoanalyse is uitgevoerd, of als er een monitoringsplan is opgesteld wordt per project bepaald wat de straal is waarbinnen alle omgevingsobjecten worden geïnspecteerd. Dit hangt ook af van de uit te voeren werkzaamheden.

Trillingsmetingen

Een ander onderdeel van onze werkzaamheden binnen dit project is het uitvoeren van trillingsmetingen. Wij monteren hier onze trillingsmeters aan een pand wat gevestigd staat langs het project. Onze trilingsmeters houden continu in de gaten of er trillingen ontstaan tijdens het uitvoeren van de gevoelige werkzaamheden. Als trillingen worden overschreden moet met de uitvoering gekeken worden hoe de werkzaamheden worden aangepast. Er mag namelijk geen schade ontstaan aan de omgeving van het project. Wij verplaatsen onze trillingsmeters met het werk mee zodat alles continue op de kortste afstand van de werkzaamheden gecontroleerd wordt.

 

 

 

 

 

 

 

Deformatiemeting

Naast de opnamen en trillingsmetingen verrichten we ook deformatiemetingen tijdens de uitvoering van dit project. Het risico op het verzakken van omgevingsobjecten zoals gebouwen of kunstwerken in verticale en/of horizontale richting tijdens de uitvoering van bouwactiviteiten kan een omgevingsrisico zijn.

Om dit te kunnen beheersen kan dit worden vastgelegd en gecontroleerd middels een nauwkeurige deformatiemeting in verticale en/of horizontale richting (XYZ).
Wij vragen netjes aan de bewoners/eigenaren van de panden of wij meetbouten mogen plaatsen aan hun object. Deze meetbouten worden dan door onze landmeter en assistent ingemeten om te zien op welke hoogte deze bij de nulmeting zitten. De nulmeting wordt altijd dubbel uitgevoerd. Om te zien of het pand verzakt verrichten we tussentijds verschillenden metingen aan de geplaatste meetbouten.  Met het verschil tussen de metingen kun je zien of zetting en/of verzakking is ontstaan.

De omliggende panden worden op de manieren van monitoren eigenlijk constant in de gaten gehouden om schade te voorkomen.

Niet alleen aan panden maar ook de spoorlijn, kunstwerken en viaducten die in de buurt van het project liggen worden op deze manier in de gaten gehouden om schade te voorkomen.

PROJECT DETAILS

LOCATIE: Alphen a/d Rijn, Boskoop en Waddinxveen
OPDRACHTGEVER: Provincie Zuid-Holland
AANNEMER: De Vries Werkendam B.V.