Engelenburgerbrug te Dordrecht

Engelenburgerbrug te Dordrecht

De Engelenburgerbrug is in slechte staat, de hele monumentale brug wordt gerepareerd en vernieuwd. De kademuren, de middenpijler, de fundering én de basculekelder zijn toe aan grootschalig onderhoud.

4RISK mocht de omgeving monitoren om schade te voorkomen. Zo voerden wij bouwkundige opnamen, deformatiemetingen, inclinometingen, trillingsmetingen, geluidsmetingen en grondwatermonitoring uit. Onze werkzaamheden liggen in het verloop van de werkzaamheden aan de Lange Geldersekade. Onze ervaring met dit project en onze kennis van deze omgeving zorgt ervoor dat wij onze werkzaamheden secuur kunnen uitvoeren.

Hieronder vindt u een korte video hoe de renovatie van de Engelenburgerbrug in Dordrecht  plaats vindt.

Bouwkundige opnames

De uit te voeren werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de directe omgeving. Voordat er begonnen wordt met de werkzaamheden worden de omgevingsobjecten in kaart gebracht door middel van een risicoanalyse. Hierna voeren onze experts op locatie bouwkundige vooropnamen uit. Deze werkzaamheden worden ook wel “rapport belendingen of nulmeting” genoemd. Alle relevante gebreken en schades worden door 4RISK vastgelegd door middel van foto’s met begeleidende teksten. Per pand wordt er een rapportage opgesteld die uitgevoerd is door een NIVRE-Register Expert. De rapportages voldoen aan de opgestelde BRL5024 richtlijnen waarvoor wij gecertificeerd zijn. Met deze rapportage wordt voorkomen dat er een discussie ontstaat omtrent het ontstaan van schades en gebreken als gevolg van de bouwactiviteit.

Wanneer er geen risicoanalyse is uitgevoerd, of als er een monitoringsplan is opgesteld wordt per project bepaald wat de straal is waarbinnen alle omgevingsobjecten worden geïnspecteerd. Dit hangt ook af van de uit te voeren werkzaamheden.

Deformatiemeting

Naast de opnamen en trillingsmetingen verrichten we ook deformatiemetingen tijdens de uitvoering van dit project. Het risico op het verzakken van omgevingsobjecten zoals gebouwen of kunstwerken in verticale en/of horizontale richting tijdens de uitvoering van bouwactiviteiten kan een omgevingsrisico zijn.

Om dit te kunnen beheersen kan dit worden vastgelegd en gecontroleerd middels een nauwkeurige deformatiemeting in verticale en/of horizontale richting (XYZ).

Trillingsmetingen

Een ander onderdeel van onze werkzaamheden binnen dit project is het uitvoeren van trillingsmetingen. Wij monteren hier onze trillingsmeters aan een pand wat gevestigd staat langs het project. Onze trilingsmeters houden continu in de gaten of er trillingen ontstaan tijdens het uitvoeren van de gevoelige werkzaamheden. Als trillingen worden overschreden moet met de uitvoering gekeken worden hoe de werkzaamheden worden aangepast. Er mag namelijk geen schade ontstaan aan de omgeving van het project. Wij verplaatsen onze trillingsmeters met het werk mee zodat alles continue op de kortste afstand van de werkzaamheden gecontroleerd wordt.

PROJECT DETAILS

LOCATIE: Dordrecht
OPDRACHTGEVER: Ingenieursbureau Drechtsteden
AANNEMER: De Vries Werkendam