Nieuwbouw hotel de Overtoomse Houthandel te Amsterdam

Achter de monumentale voorgevel van de voorheen Overtoomse Houthandel bouwt MBS kelderbouw 850 m2 ondergrondse ruimte voor een nieuw hotel dat straks ruimte biedt aan 82 luxe kamers.

In het bestaande pand stond alleen het houten skelet en de voorgevel nog overeind. Alle balken van het skelet zijn genummerd en afgebroken. Er zal een grote kelder worden gegraven en later wordt het pand weer opgebouwd met de originele houten balken.

Vondel Hotels kenmerken zich door hun panden: historisch of monumentaal. Het in stand houden van de originele elementen van de locaties in combinatie met art en design is een belangrijke kernwaarde voor Vondel Hotels.

De eerste plannen het het ombouwen van de houthandel naar een hotel dateren al uit 2005. In 2012 is de bestemming van het pand omgezet naar hotelfunctie. De Overtoomse Houthandel gaat open in 2018.

MBS Kelderbouw bouwt in recordtempo op de erfgrens rondom en tussen de belendingen. Acht buurpanden zijn vooraf door 4RISK grondig geïnspecteerd en worden permanent gemonitord.

De ondergrondse uitbreiding met 100% kaveloppervlak (deels inpandig) wordt voorzien van een afzinkkelder welke deels prefab en deels gestort wordt in het werk op locatie. Vooraf zijn klapankers aangebracht alsmede de funderingspalen. Deze funderingspalen zijn trillingsvrij aangebracht om overlast aan buurpanden te voorkomen. Ook is sanering van vervuilde grond uitgevoerd.

4RISK verzorgt het totaalpakket aan advies, risicomanagement en monitoring om risico’s en schade aan de omgeving te voorkomen.

PROJECT DETAILS

Opdrachtgever: Multi Bouwsystemen
Locatie: Overtoom te Amsterdam