Monitoring Engelenburgerbrug te Dordrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring Engelenburgerbrug te Dordrecht

De Engelenburgerbrug is in slechte staat, de gehele monumentale brug wordt gerenoveerd en vernieuwd. De kademuren, de middenpijler, de fundering én de basculekelder zijn toe aan grootschalig onderhoud en vervanging.

 

Risicoanalyse IFCO 

Voor aanvang van de werkzaamheden heeft IFCO Funderingsexpertises een risicoanalyse uitgevoerd in de in de omgeving en onderzoek gedaan naar de methode herstelwerkzaamheden. Hierna is er een advies beheersmaatregelen opgesteld en een monitoringsplan voor de beheersing van de werkzaamheden tijdens de uitvoering.

 

Werkzaamheden 4RISK

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en verzorgt 4RISK aan de hand van het monitoringsplan de omgevingsmonitoring rondom de Engelenburgerbrug monitoren om schade te voorkomen. Zo voerden 4RISK bouwkundige opnamen, deformatiemetingen, inclinometingen, trillingsmetingen en grondwatermonitoring uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage RTS

Om de omgeving rondom de renovatie van de Engelenburgerbrug te monitoren heeft 4RISK een RTS (Robotic Total Station) geïnstalleerd. Dit apparaat zorgt ervoor dat de complete omliggende omgeving rondom de Engelenburgerbrug 24/7 op deformatie wordt gemonitord.

Mocht er iets gebeuren in de omliggende omgeving, bijvoorbeeld een verplaatsing of verzakking van een omliggend gebouw, dan registreert een RTS dit gelijk. Hierdoor kan er direct actie worden ondernomen om de gevolgen hiervan te beperken.