Reconstructie Lange Geldersekade te Dordrecht

De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade te Dordrecht verkeren in slechte staat. In opdracht van de gemeente Dordrecht voeren wij in voorbereiding van het project en ook tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door de aannemer verschillende monitoringsactiviteiten uit. Hiermee voorkomen we risico’s en eventuele schade aan de omgeving. Door goede communicatie met alle betrokken partijen (aannemer, omwonenden, eigenaren en gemeente) is er duidelijk wat er gebeurt en wie waarvoor verantwoordelijk is.

De kademuren van de Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade worden compleet vernieuwd. Dit wordt gedaan door het slopen van de bestaande kademuren en het aanleggen van nieuwe kadeconstructies die voldoen aan de huidige normen en een technische levensduur kennen van 75 jaar. Daarbij wordt het karakteristieke uiterlijk van de bestaande kademuren – zoals de metselwerk wanden, aanmeerringen, natuursteen afdekbanden – teruggebracht in de nieuwe kademuren.

Hieronder vindt u een verslag van onze werkzaamheden:

2019

Ook in 2019 worden onze monitoringswerkzaamheden doorgezet om het project dit jaar af te kunnen ronden. Vindt u vanuit de kerktoren hieronder onze RTS waarmee wij constant metingen uitvoeren?

2018 

Ook het gehele jaar 2018 hebben wij tijdens de werkzaamheden de monitoring verzorgt op dit project. Zo monitoren wij door middel van trillingsmetingen, geluidsmetingen, deformatiemetingen, continue automatische monitoring met een total station en liquidlevel systemen.

Samen met de aannemer, gemeente, omwonende en alle andere betrokken partijen hebben wij directe communicatie waardoor abrupt kan worden ingespeeld op de situatie.

2017 – Week 46

Gemeente Dordrecht heeft een compilatie gemaakt van de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de aannemer.

 

2017 – Week 42

De automatische monitoring draait zodat de nulmetingen verricht kunnen worden. Deze week worden door ons ook de trillingsmeters op het project geplaatst zodat de aannemer volgende week met het trillen van de damwanden kan gaan starten. De trillingsmeters zullen alarmeren als de trillingen te hoog worden. Weer een extra stukje monitoring om schade aan de omgeving te voorkomen.

 

2017 – Week 41

Deze week starten wij met het aanbrengen van de automatische monitoring. In de omgeving worden diverse prisma’s aangebracht. Dit zijn een soort oogjes die met de automatische apparatuur gezocht en gescand wordt. De automatische apparatuur staat op 1 vast punt in het werkgebied. Vanaf dit punt zijn alle aangebrachte prisma’s te zien door het grote oog van de meetapparatuur. Zo worden de panden in de omgeving goed in de gaten gehouden om eventuele verzakkingen of verhogingen en hierdoor optredende schade te voorkomen. Meet de apparatuur een verschil ten opzichte van de vorige keer meten dan zal er een alarm worden gegeven zodat gekeken kan worden of er ook echt verandering plaats vindt. Als dit gebeurt zullen we in overleg met de gemeente en de aannemer kijken wat hier aan gedaan kan worden.

20171013_132703

2017 – Week 40

Maandagavond 2 oktober 2017 hebben wij tijdens een bewonersavond in het stadskantoor te Dordrecht onze expertise onder de aandacht van de bewoners gebracht. Samen met gemeente en aannemer betrekken wij de bewoners bij de werkzaamheden die het komende jaar zullen plaats vinden. Met een mooie presentatie informeren wij iedereen over de mogelijke risico’s en hoe we deze gaan voorkomen door de risico’s te gaan monitoren met speciale apparatuur.

2017 – Week 30

Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering van de bouwkundige opnamen van de panden in de omgeving van de Lange Geldersekade. Deze panden staan straks in de directe omgeving van de uit te voeren reconstructiewerkzaamheden. De komende periode zal onze expert de binnen en buiten opnamen uitvoeren.

2016-2017

Uitvoering deformatiemeting ter voorbereiding van de reconstructie aan de kade. De reconstructiewerkzaamheden zullen medio 2017 uitgevoerd gaan worden.

 

PROJECT DETAILS

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Locatie: Lange Geldersekade Dordrecht
Aannemer: De Vries Werkendam