Westflank te Utrecht

Westflank te Utrecht

Aan de Sijpesteijnkade te Utrecht is Bouwcombinatie Westflank Noord diverse bouwwerken aan het realiseren die gedeeltelijk voorzien zijn van ondergrondse kelders. De bouw van deze woon- en kantoorpanden met ondergrondse kelders nemen veel risico’s voor de omgeving met zich mee.

Woontoren de Syp is een van de panden die gebouwd gaat worden door deze bouwcombinatie. De woontoren wordt 29 verdiepingen en 90 meter hoog. Het reeds bestaande monument op deze locatie wordt onderdeel van de woontoren.

Central Park betreft een gloednieuwe kantoorbestemming in dit bijzonder stukje van Utrecht. De moderne en duurzame toren van 11 verdiepingen creëert werkgelegenheid op een van de meest centraal gelegen locaties van Nederland. Naast duurzaamheid is er ook gedacht aan de dieren in de omgeving. Voor verschillende diersoorten worden er kasten geplaatst die bijdragen aan hen leefomgeving.

4RISK

Uitvoerder Bouwcombinatie Westflank Noord (BWN) heeft 4RISK de opdracht verstrekt om de monitoring binnen het project uit te voeren. De monitoring is in het bijzonder van belang tijdens de maatgevende werkzaamheden, ofwel het plaatsen van damwanden, funderingspalen en het ontgraven van de bouwput.

Bouwkundige Opname:

Bouw-, civiele en infraprojecten kunnen gevolgen hebben voor de directe omgeving. Voordat de werkzaamheden starten, is het verstandig om de omgevingsobjecten in kaart te brengen door middel van een bouwkundige vooropname. Ook wel “rapport belendingen of nulmeting” genoemd. Met deze rapportage wordt voorkomen dat er een discussie ontstaat omtrent het ontstaan van schades en gebreken als gevolg van de bouwactiviteit.

Trillingsmetingen:

De trillingen die tijdens de bouw-, sloopwerkzaamheden en/of zwaar transport vrijkomen, kunnen schadelijk zijn voor gebouwen en overige objecten in de omgeving. Door gebruik te maken van VIBRA+ trillingsmeetsystemen kan 4RISK de trillingen die vrijkomen bij de werkzaamheden meten, registreren en beoordelen. Hierdoor voorkomen we trillingsschade aan de omgeving maar ook een stuk overlast voor personen.

Deformatie metingen:

Wij verrichten ook deformatiemetingen tijdens de uitvoering van dit project.

    

Om ervoor te zorgen dat de omliggende panden geen schade oplopen nemen wij verschillenden metingen af. Maar niet alleen aan de panden ook aan diverse onderdelen m.b.t. de spoorlijn wordt gemeten. De nulmeting wordt dubbel uitgevoerd en hierna verrichten wij wekelijks of soms dagelijks de herhalingsmetingen om te zien of zetting en/of verzakking is ontstaan.

Naast de omliggende panden worden door onze meetploeg ook regelmatig de damwanden van de bouwput ingemeten door middel van inclinometingen. Dit om te zien of er verplaatsing ontstaan is.

Geluidsmetingen:

Omdat er in de directe omgeving diverse andere bouwwerken staan waar gewoond en gewerkt wordt verrichten wij tijdens het gehele project geluidsmetingen. Hiermee kan aangetoond worden dat de aannemer de aanbevolen geluidsnormen niet overschrijdt. De normen zijn voor bouwlawaai zijn vastgesteld in het bouwbesluit van 2012. Het beheersen van de maatregelen tegen geluidsoverlast gaat geheel in overleg met de aannemer en opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT DETAILS

LOCATIE: Westflank te Utrecht
AANNEMER: Wessels Rijssen