Bouw- en Civieltechnisch onderzoek kadeconstructies Gemeente Goeree

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft 4RISK opdracht gegeven voor de meervoudige onderhandse aanbesteding in het kader van het “Masterplan Havens”, waarbij per haven bouw- en civieltechnisch onderzoek wordt gedaan naar de constructieve staat van de kademuren en kerkgrachten.

Klik hier en lees het hele artikel over geotechnisch advies, onderzoek en monitoring.

juni 2023

Monitoring Engelenburgerbrug te Dordrecht

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan en rondom de Engelenburgerbrug in volle gang. 4RISK verzorgt aan de hand van het door IFCO opgestelde monitoringsplan de omgevingsmonitoring rondom de Engelenburgerbrug om schade te voorkomen. Zo voerden 4RISK bouwkundige opnamen, deformatiemetingen, inclinometingen, trillingsmetingen en grondwatermonitoring uit.

Om de omgeving rondom de renovatie van de Engelenburgerbrug te monitoren heeft 4RISK een RTS (Robotic Total Station) geïnstalleerd. Wilt u meer lezen over de werkzaamheden en de monitoring? Klik hier

Westflank te Utrecht

Woontoren de Syp en kantoorpand Central Park aan de Van Sijpesteijnkade verrijzen momenteel in een bijzonder stukje van Utrecht. De moderne en duurzame torens creëren woon- en werkgelegenheid op een van de meest centraal gelegen locaties van Nederland.

4RISK mag de monitoring binnen het project uit voeren. De monitoring is in het bijzonder van belang tijdens de maatgevende werkzaamheden, ofwel het plaatsen van damwanden, funderingspalen en het ontgraven van de bouwput. Voor meer informatie over onze werkzaamheden op dit project klik hier.

Vervangen riolering te Nieuwendijk

In Nieuwendijk vergroot de gemeente dit jaar in elf straten de rioolbuizen. De werkzaamheden aan het riool in Nieuwendijk zijn onderdeel van een pakket van 93 maatregelen dat de gemeente Werkendam en Waterschap Rivierenland hebben opgesteld om wateroverlast door hevige buien te beperken. Wij adviseren de gemeente en aannemer door middel van monitoring om schade in de omgeving te voorkomen. Lees hier ons wekelijks verslag over onze werkzaamheden op dit project.

Verplaatsing woonwagens te Dordrecht

In Dordrecht worden 3 woonwagens verplaatst naar een nieuwe locatie. 4RISK verzorgt de communicatie zodat alles snel en soepel verloopt. Tevens hebben wij de bouwkundige opnamen uitgevoerd.

Nieuwbouw Overtoomse Houthandel te Amsterdam

Op de Overtoom in Amsterdam wordt op de plek van een oude houtschuur een nieuw hotel gebouwd, genaamd “de Overtoomse Houthandel”. Het hotel wordt voorzien van een kelder en biedt straks 82 luxe kamers. 4RISK verzorgt het totaalpakket aan advies, risicomanagement en monitoring om risico’s en schade aan de omgeving te voorkomen. Meer…

Monitoring Stadion Woudenstein te Rotterdam

Ook in stadions moet af en toe iets bij gebouwd of weg gehaald worden. In het Excelsior station te Rotterdam mochten wij daarom monitoringswerkzaamheden uitvoeren.

Sloopwerkzaamheden te Valkenburg (LB)

In het Limburgse plaatsje Valkenburg vinden er sloopwerkzaamheden plaats in een woonwijk. Voor en na de sloopwerkzaamheden hebben wij de bouwkundige opnamen uitgevoerd. Tijdens de sloopwerkzaamheden hebben wij de hoogtemetingen aan de omliggende woningen uitgevoerd om zettingen te voorkomen.

Nieuwbouw kelder te Kortenhoef

Voor een nieuw te bouwen kelder heeft 4RISK een monitoringsplan opgesteld en de monitoring ook uitgevoerd om risico’s en schade te voorkomen. Zo hebben wij grondwatermetingen, zettingsmetingen en een bouwkundige opname verricht.

Noordstraat te Amsterdam

In Amsterdam zijn tijdens de funderingswerkzaamheden voor een nieuw pand diverse monitoringswerkzaamheden uitgevoerd. Zo verzorgt 4RISK hier het monitoringsplan, de trillingsmetingen en de zettingsmetingen.

Kadeverbetering Wolwevershaven te Dordrecht

Voor de kadeverbetering van de Wolwevershaven te Dordrecht  heeft 4RISK het risico management begeleid en uitgevoerd. Hierbij zijn monitoringplannen gemaakt en zijn verschillende monitoringswerkzaamheden verricht. Zo zijn er trillingsmetingen, grondwatermonitoring en bouwkundige opname uitgevoerd.

Leiden plaatsing rioolput

Tijdens het plaatsen van de rioolput in Leiden heeft 4RISK bouwkundige opnames, deformatiemetingen en trillingsmetingen uitgevoerd.

Risico monitoring bij de Rotterdamse Urban surfpool

Voor de realisatie van de eerste Urban Wavepool in Rotterdam speelt 4RISK een belangrijke rol om risico’s en schade aan de bestaande bebouwing en kademuren te voorkomen. Vastlegging van bouwkundige opname en monitoring zijn belangrijke indicatoren voor onze opdrachtgever Mobilis. Beide worden voor en tijdens de realisatie uitgevoerd om overlast en schade aan omliggende bebouwing te beheersen en te voorkomen.

Klik hier en lees het hele artikel over omgevingsrisicomanagement.

mei 2023

Vervangen Engelenburgerbrug te Dordrecht

De Engelenburgerbrug is in slechte staat, de hele monumentale brug wordt gerepareerd en vernieuwd. De kademuren, de middenpijler, de fundering én de basculekelder zijn toe aan grootschalig onderhoud.

4RISK mocht de omgeving monitoren om schade te voorkomen. Zo voerden wij bouwkundige opnamen, deformatiemetingen, inclinometingen, trillingsmetingen, geluidsmetingen en grondwatermonitoring uit. Wilt u meer lezen over onze verrichte werkzaamheden? Klik hier

Vervangen oevers De Gouwe te Boskoop

In 2019 is het project van start gegaan om de oevers van de Gouwe in de provincie Zuid-Holland te vervangen. Het betreft hier de westkant in de gemeenten Boskoop en Waddinxveen. De nieuwe oeverconstructie langs de gouwe zorgt voor een veilige vaarweg voor het vaarverkeer. Door de nieuwe reconstructie hoeft er de komende 100 jaar geen onderhoud plaats te vinden.

De werkzaamheden aan de oevers worden in twee verschillende fases uitgevoerd. In samenwerking met IFCO verzorgen wij hier advies en monitoringsdiensten om schade in de omgeving te voorkomen. Lees hier meer over onze werkzaamheden.

Reconstructie Lange Geldersekade te Dordrecht

De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade te Dordrecht verkeren in slechte staat. Daarom zijn de gemeente en de aannemer inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de kades. 4RISK voert in opdracht van de gemeente Dordrecht alle monitoringswerkzaamheden uit. Lees hier ons wekelijks verslag over onze werkzaamheden op dit project.

Centrum ontwikkeling Zevenbergen

Het water in de haven van Zevenbergen keert terug. In het centrum van Zevenbergen zal de Haven die begin jaren ’70 is gedempt weer worden opengebroken.
4RISK zal bij dit project verantwoordelijk zijn voor de monitoringswerkzaamheden en bouwkundige opnamen. Ook zullen wij bij andere werkzaamheden in het centrum metingen en opnames uitvoeren. Zo zal er ook gewerkt worden aan de Markt, de Kasteeltuin, de Molenstraat en de Stoofstraat. Lees hier meer over de uitvoering van onze monitoringswerkzaamheden.

Bouwkundige opname te Kampen

In Kampen wordt een woonwagen terrein geheel opnieuw ingericht. Om achteraf discussie met eigenaren en opdrachtgever te voorkomen over schade hebben wij bij start van de werkzaamheden een vooropname gedaan. Nu de werkzaamheden zijn afgerond doen wij ook weer een eindopname.

Leidsestraat te Amsterdam

Voor een woning/winkelpand a/d Leidsestraat te Amsterdam worden een nieuwe kelder en fundering gerealiseerd. De gevoelige werkzaamheden worden door 4RISK gemonitord door middel van automatische zettingsmetingen (liquid level systeem), trillingsmetingen en bouwkundige opnamen.

Pijnackersepoort te Pijnacker

In de Pijnackersepoort is een groot reconstructie werk uitgevoerd. 4RISK mocht hier de bouwkundige opname voor 50 woningen verzorgen.

Verplaatsing woonwagen Vredenhofweg te Amsterdam

Tijdens het vijzelen van een 130 tons woonwagen heeft 4RISK zettingsmetingen uitgevoerd met het Liquid Level systeem.

Afzinkkelder Ridderkerk

In Ridderkerk is een woning uitgebreid met een afzinkkelder. Tijdens de werkzaamheden heeft 4RISK de grondwatermonitoring en hoogte metingen uitgevoerd alsmede de bouwkundige opname gedaan.

Sloopwerkzaamheden Werkendam

Voor een sloopproject in Werkendam heeft 4RISK de bouwkundige opname en de deformatiemetingen uitgevoerd.

Singer Theater te Laren

Voor de vernieuwbouw van het Singer Theater in Laren heeft 4RISK de bouwkundige opname uitgevoerd.