Risicoanalyses

Bij elk bouw- civiel en infraproject zijn de risico’s voor schade aan de omgeving uniek van aard. Dit is mede bepaald door de aard van de bouwwerkzaamheden, liggingen en type omgevingsbebouwing. In het kader van schade preventie, omgevingsobjecten, voorkomen van faalkosten en imagoschade, is het van belang deze risico’s in kaart te brengen middels een risicoanalyse. De uitvoering van een risicoanalyse door 4RISK wordt volgens de CUR richtlijn 223 voor zover van toepassing en in overleg als volgt uitgevoerd:

  • Beoordeling uit te voeren werkzaamheden van onze opdrachtgever.
  • Uitvoeren van trilling- en of geluidspredicties
  • Geotechnisch en/of geohydrologisch onderzoek
  • Inspectie en bouwkundige beoordeling kwetsbaarheid omgevingsobjecten binnen de berekende invloedsfeer in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.
  • Funderingsinspecties:

Indien er tijdens de risicoanalyses aanleiding is tot een funderingsonderzoek van omgevingsobjecten. Kan dit in overleg met 4RISK worden verzorgd.

Hierbij worden funderingsconstructies opgegraven, beoordeeld op technische staat ingemeten en vastgelegd conform de F3O richtlijn. Indien nodig wordt het onderzoek met de volgende zaken uitgebreid:

  • controleberekeningen voor het draagvermogen van palen
  • casco gewichtsberekeningen
  • grondonderzoek (sonderingen)
  • onderzoek naar de historische grondwatergegevens

Wilt u meer weten over risicoanalyses neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.