Risicomanagement

  • Beoordeling uit te voeren werkzaamheden van onze opdrachtgever.
  • Uitvoeren van trilling- en of geluidspredicties
  • Geotechnisch en/of geohydrologisch onderzoek
  • Inspectie en bouwkundige beoordeling kwetsbaarheid omgevingsobjecten binnen de berekende invloedssfeer in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.
  • Funderingsinspecties:

Indien er tijdens de risicoanalyses aanleiding is tot een funderingsonderzoek van omgevingsobjecten. Kan dit in overleg met 4RISK worden verzorgd.

Hierbij worden funderingsconstructies opgegraven, beoordeeld op technische staat ingemeten en vastgelegd conform de F3O richtlijn. Indien nodig wordt het onderzoek met de volgende zaken uitgebreid:

  • controleberekeningen voor het draagvermogen van palen
  • casco gewichtsberekeningen
  • grondonderzoek (sonderingen)
  • onderzoek naar de historische grondwatergegevens

Wilt u meer weten over risicomanagement neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.